shadow

Nacebelcode 2008

38.12  Inzameling van gevaarlijk afval

Toelichting
Deze klasse omvat de inzameling van gevaarlijk afval, d.w.z. afval dat nog gevaarlijke bestanddelen bevat voor de menselijke gezondheid en het milieu, zoals explosieve, oxiderende, ontvlambare, giftige, irriterende, schadelijke, kankerverwekkende, bijtende, infectueuze of andere bestanddelen. Deze groep omvat eveneens de activiteiten met betrekking tot het identificeren, behandelen, verpakken en etiketteren van afval met het oog op transport.Behoort tot
38.1  Inzameling van afval


Bevat
38.120 Inzameling van gevaarlijk afval

 Terug
 lijst secties