shadow

Nacebelcode 2008

38.120  Inzameling van gevaarlijk afval

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de inzameling van gevaarlijk afval, zoals:
• afvalolie van schepen en gebruikte olie van garages
• gevaarlijk biologisch afval
• kernafval
• gebruikte batterijen, enz.
- de exploitatie van overslagplaatsen voor gevaarlijk afval
Alsook:
- activiteit (alleen) groeperen in kleine hoeveelheden big-bags asbestcementafval
Deze subklasse omvat niet:
- de sanering en de reiniging van gebouwen, mijnen, verontreinigde bodem of verontreinigd oppervlaktewater, zoals bijv. het verwijderen van asbest - cfr. 39.000Behoort tot
38.12  Inzameling van gevaarlijk afval


 Terug
 lijst secties