shadow

Nacebelcode 2008

38.212  Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffenBehoort tot
38.21  Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval


 Terug
 lijst secties