shadow

Nacebelcode 2008

38.213  Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie van stortplaatsen voor de verwijdering van ongevaarlijk afval
- de verwijdering van ongevaarlijk afval, zoals het storten van ongevaarlijk afval, op land of in water, het begraven of onderploegen van ongevaarlijk afval
- de verwijdering van ongevaarlijk afval door verbranding of op andere wijze, al dan niet samengaand met de productie van elektriciteit of stoom, vervangingsbrandstoffen, biomethaan, assen en andere bijproducten bestemd voor verder gebruik, enz.
Deze subklasse omvat niet:
- de fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen - cfr. 38.212
- de verbranding van gevaarlijk afval - cfr. 38.222Behoort tot
38.21  Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval


 Terug
 lijst secties