shadow

Nacebelcode 2008

38.219  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de behandeling van organisch afval waarbij planten worden gecomposteerd met het oog op verwijdering van het afval en de verkrijging van een bijproduct, zoals compost
- de overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval, n.e.g.
Alsook:
- de mestverwerking (dierlijk mest omgezet in kunstmeststof of in milieu-neutrale componenten onder de vorm van organische meststoffen)
Deze subklasse omvat niet:
- de ontsmetting en reiniging van bodem, oppervlaktewater of zeewater, de reductie van giftige stoffen - cfr. 39.000Behoort tot
38.21  Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval


 Terug
 lijst secties