shadow

Nacebelcode 2008

38.22  Verwerking en verwijdering van gevaarlijk afval

Toelichting
Deze klasse omvat de verwijdering en de voorbehandeling van gevaarlijk afval, d.w.z. afval dat nog gevaarlijke bestanddelen bevat voor de menselijke gezondheid en het milieu, zoals explosieve, oxiderende, ontvlambare, giftige, irriterende, schadelijke, kankerverwekkende, bijtende, infectueuze of andere bestanddelen.Behoort tot
38.2  Verwerking en verwijdering van afval


Bevat
38.221 Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering

38.222 Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval

 Terug
 lijst secties