shadow

Nacebelcode 2008

38.222  Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie van installaties voor de behandeling van gevaarlijk afval
- de behandeling en verwijdering van giftige levende of dode dieren en ander besmet afval
- de verbranding van gevaarlijk afval
- de verwijdering van gebruikte goederen, zoals koelkasten, om schadelijk afval te elimineren
-de behandeling, de verwijdering en de opslag van radioactief kernafval, met inbegrip van radioactief overgangsafval uit ziekenhuizen, dat zal degenereren tijdens het transport
Alsook:
- neutraliseren of weghalen van (olie) tanks of het opvullen met speciale producten
Deze subklasse omvat niet:
- de opwerking van kernbrandstoffen - cfr. 20.130
- de verbranding van ongevaarlijk afval - cfr. 38.213
- de ontsmetting en reiniging van bodem, oppervlaktewater of zeewater, de reductie van giftige materies - cfr. 39.000Behoort tot
38.22  Verwerking en verwijdering van gevaarlijk afval


Bevat
38.22201 Behandeling van kernafval

 Terug
 lijst secties