shadow

Nacebelcode 2008

38.32  Terugwinning van gesorteerd materiaal

Toelichting
Deze klasse omvat de verwerking van metaalhoudend en niet-metaalhoudend afval en schroot tot secundaire grondstoffen. De verwerking gebeurt over het algemeen door middel van een mechanisch of chemisch verwerkingsproces.
Deze klasse omvat eveneens de terugwinning van materialen die zich in afvalstromen bevinden, hetzij door het scheiden en sorteren van recuperatiematerialen in ongevaarlijke afvalstromen (vuilnis), hetzij door het scheiden en sorteren van niet-gesorteerde recuperatiematerialen, zoals papier, plastiek, drankblikjes en gebruikte metalen.
Deze klasse omvat niet:
- de vervaardiging van nieuwe eindproducten uit (al dan niet zelf geproduceerde) secundaire grondstoffen, zoals het spinnen van garen uit rafelingen, het maken van pulp uit oud papier, de loopvlakvernieuwing of de productie van metaal uit metaalafval - cfr. corresponderende klassen in sectie C (Industrie)Behoort tot
38.3  Terugwinning


Bevat
38.321 Sorteren van ongevaarlijk afval

38.322 Terugwinning van metaalafval

38.323 Terugwinning van inerte afvalstoffen

38.329 Terugwinning van overig gesorteerd afval

 Terug
 lijst secties