shadow

Nacebelcode 2008

38.321  Sorteren van ongevaarlijk afval

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het sorteren van ongevaarlijk afval met het oog op terugwinning
Deze subklasse omvat niet:
- de groothandel in afval en schroot - cfr. klasse 46.77Behoort tot
38.32  Terugwinning van gesorteerd materiaal


 Terug
 lijst secties