shadow

Nacebelcode 2008

38.322  Terugwinning van metaalafval

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het mechanisch verbrijzelen van metalen voorwerpen, zoals gebruikte motorvoertuigen, wasmachines, fietsen, enz.
- het mechanisch kleiner maken (door snijden en persen) van grote stukken ijzer, zoals spoorwegwagons
- de shredding van metaalafval en afgedankte motorvoertuigen
- de terugwinning van metalen uit fotografisch afval, bv. fixeerbaden of films of fotopapier
Alsook:
- opruiming van de inhoud van huizen en recycleren van papier, metaal en andere
- afbraak van gebroken armaturen; afbraak van producten uit de metaalconstructiesector (palen, antennes, enz.); sortering van metalen voor schroothandelaars en Recupel
Deze subklasse omvat niet:
- het hersmelten van ijzerhoudend afval en schroot - cfr. 24.100
- de behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval - cfr. klasse 38.21Behoort tot
38.32  Terugwinning van gesorteerd materiaal


Bevat
38.32201 Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz.

38.32202 Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote stukken ijzer, zoals spoorwegwagons

 Terug
 lijst secties