shadow

Nacebelcode 2008

38.32201  Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz.
Behoort tot
38.322  Terugwinning van metaalafval


 Terug
 lijst secties