shadow

Nacebelcode 2008

38.323  Terugwinning van inerte afvalstoffen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- De terugwinning van afvalstoffen die geen significante fysische, chemische of biologische veranderingen ondergaan. Inerte afvalstoffen lossen niet op, verbranden niet en vertonen ook geen andere fysische of chemische reacties, worden niet biologisch afgebroken en hebben geen zodanige negatieve effecten op andere stoffen waarmee zij in contact komen, zodat er milieuverontreiniging of schade aan de volksgezondheid dreigt te ontstaan. Voorbeelden van inert afval zijn: betonpuin, steenpuin, keramiek, resten van natuurstenen, glasafval, enz.
Deze subklasse omvat niet:
- de behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval - cfr. klasse 38.21Behoort tot
38.32  Terugwinning van gesorteerd materiaal


 Terug
 lijst secties