shadow

Nacebelcode 2008

42.22  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

Toelichting
Deze klasse omvat de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie alsook de gebouwen en structuren die noodzakelijkerwijze deel uitmaken van deze constructies.Behoort tot
42.2  Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven


Bevat
42.220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

 Terug
 lijst secties