shadow

Nacebelcode 2008

42.22001  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Behoort tot
42.220  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie


 Terug
 lijst secties