shadow

Nacebelcode 2008

42.91905  Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Behoort tot
42.919  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken


 Terug
 lijst secties