shadow

Nacebelcode 2008

43  Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

Toelichting
Deze afdeling omvat de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden. Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden omvatten de bouw of de aanleg van een gedeelte van bouwwerken en civieltechnische werken of de hiervoor vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, wanneer er specifieke ervaring of speciale uitrusting nodig is. Het heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, betonwerken, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakwerken, enzovoort worden hiertoe gerekend. Ook het optrekken van stalen constructies valt hieronder mits de delen ervan niet door dezelfde eenheid zijn geproduceerd. Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het onroerend goed uitgevoerd.

Deze afdeling omvat ook de bouwinstallatie. De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en klimaatregelingssystemen, antennes, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen, enzovoort. Ook vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens, havens, enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.

Deze afdeling omvat eveneens de afwerking van gebouwen. De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of wandtegels of van andere bekleding of bedekking, zoals parket, tapijt, behang, enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische werkzaamheden, schoonmaken van het buitenwerk, enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.

Deze afdeling omvat eveneens de verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.Behoort tot
F  BOUWNIJVERHEID


Bevat
43.1 Slopen en bouwrijp maken van terreinen

43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie

43.3 Afwerking van gebouwen

43.9 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten

 Terug
 lijst secties