shadow

Nacebelcode 2008

43.12002  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Behoort tot
43.120  Bouwrijp maken van terreinen


 Terug
 lijst secties