shadow

Nacebelcode 2008

46.140  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
- handelsbemiddeling in naai- en breimachines
- handelsbemiddeling in kantoormachines en computers
- handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie
- handelsbemiddeling in schepen en luchtvaartuigen
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
Alsook:
- handelsbemiddeling in locomotieven en spoorwegmateriaal
- handelsbemiddeling in reservestukken voor vliegsimulatoren
- bemiddelaar: verkoop van bankterminals
- bemiddelaar: verkoop van fotovoltaïsche panelen
- import en export van omvormers voor zonnepanelen en accu's voor zonnepanelen voor industrieel gebruik
Deze subklasse omvat niet:
- handelsbemiddeling bij de verkoop van motorvoertuigen - cfr. groep 45.1
- veilinghuizen voor de groothandel van motorvoertuigen - cfr. groep 45.1
- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990Behoort tot
46.14  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen


Bevat
46.14001 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen

46.14002 Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid

46.14003 Handelsbemiddeling in naai- en breimachines

46.14004 Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

46.14005 Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik

46.14006 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector

46.14007 Handelsbemiddeling in munitie

 Terug
 lijst secties