shadow

Nacebelcode 2008

46.432  Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers:
• grammofoonplaten, cassettes, cd's, dvd's en videobanden
Deze subklasse omvat niet:
- de groothandel in niet-opgenomen beeld- en geluidsdragers zoals; magnetische banden, cassettes, diskettes, optische cd's en dvd's - cfr. 46.520Behoort tot
46.43  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten


Bevat
46.43201 Groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan bespeelde audio- en videocassettes, enz.

 Terug
 lijst secties