shadow

Nacebelcode 2008

46.520  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de groothandel in elektronenbuizen
- de groothandel in halfgeleiderelementen
- de groothandel in elektronische chips en geïntegreerde schakelingen
- de groothandel in gedrukte elektrische schakelingen
- de groothandel in niet-opgenomen beeld- en geluidsdragers zoals; magnetische banden, cassettes, diskettes, optische cd's en dvd's
- de groothandel in telefoon- en communicatieapparatuur
Deze subklasse omvat niet:
- de groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers, zoals grammofoonplaten, cassettes, cd's, dvd's en videobanden - cfr. 46.432
- de groothandel in computers, randapparatuur en software - cfr. 46.510Behoort tot
46.52  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan


 Terug
 lijst secties