shadow

Nacebelcode 2008

46.610  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw:
• ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen en zaaimachines
• maaimachines
• dorsmachines
• melkmachines
• machines en werktuigen voor de pluimveeteelt en voor de bijenteelt
• land- en bosbouwtractoren
Deze subklasse omvat eveneens:
- de groothandel in grasmaaimachines, ongeacht de aandrijving
- de groothandel in motoculteursBehoort tot
46.61  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw


 Terug
 lijst secties