shadow

Nacebelcode 2008

46.710  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de groothandel in brandstoffen, vetten, smeeroliën en andere oliën, zoals:
• houtskool, kolen, cokes, brandhout, nafta
• ruwe aardolie, dieselolie, benzine, stookolie, kerosine
• gasvormige brandstoffen: butaan, propaan, LPG
• smeeroliën en -vetten
• diverse geraffineerde aardolieproducten: white spirit, vaseline, paraffine, enz.
- de groothandel in kernbrandstof
Alsook:
- de verkoop van pellets: groothandelBehoort tot
46.71  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten


Bevat
46.71001 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen

46.71002 Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.

 Terug
 lijst secties