shadow

Nacebelcode 2008

46.77  Groothandel in afval en schroot

Toelichting
Deze klasse omvat:
- de groothandel in afval en schroot, al dan niet van metaal en in materialen bestemd voor recycling, met inbegrip van het verzamelen, sorteren, scheiden en verwijderen van opnieuw te gebruiken onderdelen van gebruikte goederen, zoals motorvoertuigen, (her)verpakken, opslaan en afleveren, waarbij er echter feitelijk geen veranderingen worden aangebracht. Daarnaast heeft het afval dat wordt aangekocht en verkocht, een restwaarde.

Deze klasse omvat niet:
- de inzameling van huishoudelijk en industrieel afval - cfr. 38.110 en 38.120
- de behandeling van afval, niet voor verder gebruik in een industrieel proces, maar voor verwijdering - cfr. groep 38.2
- de verwerking van afval, schroot en ander materiaal tot secundaire grondstoffen, indien er feitelijke veranderingen worden aangebracht en de output in de vorm van secundaire grondstoffen geen nieuw eindproduct is, maar voor direct gebruik in een industrieel productieproces geschikt is - cfr. groep 38.3
- de ontmanteling van motorvoertuigen, computers, televisies en andere materialen, met het oog op terugwinning van materialen - cfr. 38.310
- het slopen van schepen - cfr. 38.310
- de shredding van motorvoertuigen via mechanisch proces - cfr. 38.322
- de detailhandel in tweedehandsgoederen - cfr. klasse 47.79Behoort tot
46.7  Overige gespecialiseerde groothandel


Bevat
46.771 Groothandel in autosloopmateriaal

46.772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen

46.779 Groothandel in afval en schroot, n.e.g.

 Terug
 lijst secties