shadow

Nacebelcode 2008

46.772  Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalenBehoort tot
46.77  Groothandel in afval en schroot


Bevat
46.77201 Groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen

 Terug
 lijst secties