shadow

Nacebelcode 2008

47.762  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor
Alsook:
- de verkoop van levensmiddelen bestemd voor dieren, met name paarden, aas voor de visserij, ....
- detailhandel in paarden
- detailhandel in dierenvoeding
Deze subklasse omvat niet:
- het fokken van huisdieren, met uitzondering van vissen - cfr. 01.490
- de visteelt in zee en zoet water - cfr. 03.210 en 03.220



Behoort tot
47.76  Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren in gespecialiseerde winkels


Bevat
47.76201 Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor

 Terug
 lijst secties