shadow

Nacebelcode 2008

47.990  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de detailhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen:
• huis-aan-huisverkoop
• de demonstratieverkoop of de verkoop via huisparty's
• de detailhandel via verkoopautomaten
- de directe verkoop van brandstoffen (mazout, brandhout, enz.) aan de klant
- de overige verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel), met uitzondering van verkoop via internet
- tussenpersonen in de detailhandel (detailhandelsbemiddeling)
Alsook:
- vending (opvullen van drankautomaten)
- detailhandel van Herbalife producten (het systeem van Herbalife werkt via tussenpersonen, tussen de onderneming en de eindklant)
- activiteiten van bloemschikken (of het binden ) met verse of gedroogde bloemen
- verkoop van bachbloesems en lian-bloesems 
- maken en leveren van ontbijtmanden
- iemand die een café in onderaanneming uitbaat,
als gerant: wanneer de gerant een café uitbaat voor rekening en in naam van de eigenaar en hiervoor een commissieloon ontvangt
- verkopen op afstand en leveren van voedingsmiddelen en andere producten, met statiegelden systeem van verpakkingen
- verkoop van brood en levering via een applicatie aan klanten
Deze subklasse omvat niet:
- de detailhandel in allerlei producten via internet, alsook de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet - cfr. 47.910Behoort tot
47.99  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel


Bevat
47.99001 Kleinhandel in allerlei prod. op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.

47.99002 Veilinghuizen voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud met een geschatte maximumverkoopprijs van 10 000 euro of meer

 Terug
 lijst secties