shadow

Nacebelcode 2008

49.410  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vervoer van goederen over de weg:
• het vervoer van boomstammen
• het vervoer van vee
• het vervoer met koelwagens
• het zwaar vervoer
• het vervoer van bulkgoederen, met inbegrip van het vervoer in tankwagens en het ophalen van melk op de boerderijen
• het vervoer van auto's
• het vervoer van afval (geen inzameling of behandeling)
• het vervoer van stortklaar beton
Deze subklasse omvat eveneens:
- de verhuur van vrachtwagens met bestuurder
- het vervoer van goederen met door mensen of dieren getrokken voertuigen

Alsook:
- het leveren van beton gefabriceerde elementen: kolommen, balken, gewelven, panelen, TTX elementen (vloeren) & TT elementen (dak elementen), en bijhorende overige artikelen
- het levering van voedingsproducten in "box" formaat
- exploitatie van dierentaxi’s
Deze subklasse omvat niet:
- het vervoer van boomstammen in bossen, bij de bosexploitatie - cfr. 02.400
- de distributie van water per vrachtwagen - cfr. 36.000
- het vervoer van ongevaarlijk afval bij afvalinzameling - cfr. 38.110
- het vervoer van gevaarlijk afval bij afvalinzameling - cfr. 38.120
- het verhuren van personenmotorvoertuigen met bestuurder - cfr. 49.320
- de exploitatie van vrachtbehandelingsterminals - cfr. 52.210
- het tijdelijk verpakken van goederen ter bescherming bij het vervoer - cfr. 52.290
- postdiensten in het kader van de verplichte, universele dienstverlening - cfr. 53.100
- overige post- en koeriersdiensten - cfr. 53.200
- het verhuren van wagens en lichte motorvoertuigen zonder bestuurder - cfr. 77.110
- het verhuren van vrachtwagens en zware motorvoertuigen zonder bestuurder - cfr. 77.120
- het vervoer van geld en waardepapieren - cfr. 80.100Behoort tot
49.41  Goederenvervoer over de weg


Bevat
49.41001 Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens

49.41002 Ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek

49.41003 Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd

49.41004 Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen

49.41011 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder

 Terug
 lijst secties