shadow

Nacebelcode 2008

49.500  Vervoer via pijpleidingen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vervoer van gas, vloeistoffen, water, slurry en andere substanties via pijpleidingen
Deze subklasse omvat eveneens:
- de exploitatie van pompstations
Deze subklasse omvat niet:
- de distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen - cfr. 35.220
- de distributie van stoom - cfr. 35.300
- de distributie van water (inclusief de distributie van water met vrachtwagens) - cfr. 36.000
- het vervoer van vloeistoffen met vrachtwagens - cfr. 49.410Behoort tot
49.50  Vervoer via pijpleidingen


Bevat
49.50001 Vervoer van gassen, oliën en andere vloeistoffen via pijpleidingen

49.50002 Exploitatie van pompstations

 Terug
 lijst secties