shadow

Nacebelcode 2008

50.200  Goederenvervoer over zee- en kustwateren

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vervoer van goederen met vaartuigen voor de zee- en kustvaart, al dan niet volgens een vaste dienstregeling
- het slepen of duwen van duwbakken, booreilanden, enz., in zee- of kustwateren
Deze subklasse omvat eveneens:
- de verhuur van vaartuigen met bemanning, voor goederenvervoer over zee- en kustwateren
Deze subklasse omvat niet:
- de opslag van goederen - cfr. 52.100
- de exploitatie van havenfaciliteiten en andere ondersteunende activiteiten zoals scheepsberging, het loodsen, het laden en lossen, enz. - cfr. 52.220
- de vrachtbehandeling in zeehavens - cfr. 52.241
- de verhuur en lease van schepen zonder bemanning - cfr. 77.340Behoort tot
50.20  Goederenvervoer over zee- en kustwateren


Bevat
50.20001 Vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling

50.20002 Exploitatie van veerboten, watertaxi's, enz.

50.20003 Exploitatie van sleep- en duwboten

50.20004 Verhuur van schepen met bemanning

 Terug
 lijst secties