shadow

Nacebelcode 2008

53.200  Overige posterijen en koeriers

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting. Voor het transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren
Deze subklasse omvat eveneens:
- de thuisbezorging
Deze subklasse omvat niet:
- het goederenvervoer per spoor, over de weg, over zee- en kustwateren, over binnenwateren, door de lucht of door de ruimte - cfr. 49.200, 49.410, 50.200, 50.400, 51.210 of 51.220Behoort tot
53.20  Overige posterijen en koeriers


Bevat
53.20001 Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer

 Terug
 lijst secties