shadow

Nacebelcode 2008

56.301  Cafés en bars

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- cafés, danscafés, herbergen, kroegen
- bars, cocktailbars, wijnbars, vruchtsappenbars, enz.
Alsook:
- chicha-bar
- uitbaten van een feestzaal (enkel de drank wordt door de ondernemer zelf geserveerd)
- iemand die een café in onderaanneming uitbaat,
als gerant: wanneer de gerant een café uitbaat voor eigen rekening en ook zelf zijn handelswaren aankoopt en verkoopt
Deze subklasse omvat niet:
- de detailhandel van voedingswaren via verkoopautomaten - cfr. 47.990Behoort tot
56.30  Drinkgelegenheden


Bevat
56.30101 Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz.

 Terug
 lijst secties