shadow

Nacebelcode 2008

58  Uitgeverijen

Toelichting
Deze afdeling omvat uitgeverijen van boeken, brochures, folders, woordenboeken, encyclopedieën, atlassen en kaarten, kranten en tijdschriften, adresboeken en mailinglijsten evenals software.

De activiteiten van uitgeverijen omvatten ook de verwerving van auteursrechten op vlak van inhoud (informatieproducten) en het terbeschikkingstellen van deze inhoud aan het publiek, zodat deze onder verschillende vormen kan worden gereproduceerd en verdeeld. Deze sectie omvat alle mogelijke vormen van uitgeven (in gedrukte, elektronische of audiovorm, via het internet, onder de vorm van multimediaproducten zoals naslagwerken op cd-rom, enz.)., met uitzondering van het uitgeven van films.
Deze afdeling omvat niet de uitgeverijen van films op videocassettes, dvd's of dergelijke mediaproducten (afdeling 59) en evenmin de vervaardiging van originelen voor grammofoonplaten of andere geluidsdragers (afdeling 59). Zij omvat evenmin de activiteiten van drukkerijen (cfr. 18.110 en 18.120) of de reproductie van opgenomen media (cfr. 18.200).Behoort tot
J  INFORMATIE EN COMMUNICATIE


Bevat
58.1 Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen

58.2 Uitgeverijen van software

 Terug
 lijst secties