shadow

Nacebelcode 2008

58.140  Uitgeverijen van tijdschriften

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de uitgeverijen van tijdschriften, revues en andere periodieken die minder dan vier maal per week gepubliceerd worden, met inbegrip van reclamebladen en streekkranten, en die zowel in gedrukte als in elektronische vorm, alsook via het internet, gepubliceerd kunnen worden



Behoort tot
58.14  Uitgeverijen van tijdschriften


Bevat
58.14001 Uitgeverijen van revues en periodieken

 Terug
 lijst secties