shadow

Nacebelcode 2008

61.100  Draadgebonden telecommunicatie

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld via draadgebonden telecommunicatie. De transmissiefaciliteiten die deze activiteiten uitvoeren, kunnen gebaseerd zijn op één technologie of op een combinatie van technologieën:
• de exploitatie en het onderhoud van schakel- en transmissiefaciliteiten voor rechtstreekse communicatie via landlijnen, hoogfrequentieverbindingen of een combinatie van landlijnen en satellietverbindingen
• de exploitatie van kabeldistributiesystemen (bijvoorbeeld: voor de transmissie van gegevens en televisiesignalen)
• het aanbieden van telegraaf- en andere niet stemgebonden verbindingen met een eigen infrastructuur
Deze subklasse omvat eveneens:
- het aankopen van netwerktoegangen en netwerkcapaciteit bij eigenaars en operatoren van netwerken en het verlenen van draadgebonden telecommunicatie aan bedrijven en huishoudens, door gebruik te maken van deze capaciteit
-
Deze subklasse omvat niet:
- de doorverkoop van telecommunicatiediensten - cfr. 61.900
- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200Behoort tot
61.10  Draadgebonden telecommunicatie


 Terug
 lijst secties