shadow

Nacebelcode 2008

61.300  Telecommunicatie via satelliet

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld door middel van telecommunicatie via satelliet
- het leveren van visuele, geluids- of tekstuele programma's, ontvangen via kabelnetwerken, lokale televisiestations of radionetwerken, via direct-to-home satellietsystemen. De hier ingedeelde eenheden produceren doorgaans niet de programma's.
Deze subklasse omvat eveneens:
- het verlenen van internettoegang door operatoren die satellietinfrastructuren beheren
Deze subklasse omvat niet:
- de doorverkoop van telecommunicatiediensten - cfr. 61.900
- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200Behoort tot
61.30  Telecommunicatie via satelliet


 Terug
 lijst secties