shadow

Nacebelcode 2008

61.900  Overige telecommunicatie

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het voorzien van gespecialiseerde telecommunicatietoepassingen, zoals plaatsbepaling via satelliet, telemetrie en de exploitatie van radarstations
- de exploitatie van satellietgrondstations en dergelijke installaties, die met één of meer landcommunicatiesystemen verbonden zijn en zo de telecommunicatie met satellietsystemen kunnen verzekeren
- het verlenen van internettoegang tussen de klant en de internetprovider (ISP) via netwerken waarvan de internetprovider geen eigenaar is
- het verlenen van toegang tot telefonie- en internetdiensten in openbare ruimten
- het voorzien van telecommunicatiediensten via bestaande telecommunicatieverbindingen
• het leveren van internettelefonie (VoIP)
- de doorverkoop van telecommunicatiediensten (d.w.z. het aankopen en opnieuw verkopen van netwerkcapaciteit zonder bijkomende dienstverlening)
Alsook:
- de activiteiten van makelaars of commissionairs van telecommunicatiediensten
Deze subklasse omvat niet:
- het verlenen van internettoegang door operatoren die een telecommunicatieinfrastructuur beheren - cfr. 61.100, 61.200 en 61.300Behoort tot
61.90  Overige telecommunicatie


 Terug
 lijst secties