shadow

Nacebelcode 2008

63.11011  Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
Behoort tot
63.110  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten


 Terug
 lijst secties