shadow

Nacebelcode 2008

64.200  Holdings

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten uit hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom.
- de activiteiten van portefeuillemaatschappijen
Alsook:
- holdingvennootschap
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uitoefening van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben. - cfr. 70.100.Behoort tot
64.20  Holdings


Bevat
64.20001 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren

64.20011 Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.

64.20012 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...

 Terug
 lijst secties