shadow

Nacebelcode 2008

64.910  Financiële lease

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het afsluiten van financieringshuurcontracten met betrekking tot kapitaalgoederen die de huurder enkel zal aanwenden voor professionele doeleinden. De goederen moeten speciaal worden aangekocht door de verhuurder, met het oog op verhuur en volgens de specificaties van de toekomstige huurder. De duur van de huur, zoals vastgelegd in het contract, moet overeenkomen met de verwachte economische levensduurte van het goed. De prijs van de huur moet worden vastgelegd teneinde de waarde van het gehuurde goed te kunnen afschrijven over de gebruiksperiode, zoals vastgelegd in het contract. Het contract moet aan de huurder de mogelijkheid bieden om het goed op het einde van de huurovereenkomst te kunnen verwerven, mits betaling van de prijs vastgelegd in het contract. De prijs komt overeen met de vermoedelijke residuaire waarde van het goed.
Deze subklasse omvat niet:
- operationele lease - cfr. afdeling 77, al naar gelang de aard van de geleaste goederenBehoort tot
64.91  Financiële lease


Bevat
64.91001 Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer

 Terug
 lijst secties