shadow

Nacebelcode 2008

64.921  Verstrekken van verbruikskrediet

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten met een consument afsluiten:
• leningen op afbetaling
• financieringshuur: dit is een kredietovereenkomst tussen enerzijds een verkoper van een roerend goed die instemt met een krediet in het kader van zijn commerciële activiteiten en anderzijds een consument die dit goed koopt met een doel dat geen verband houdt met zijn of haar eventuele commerciële, professionele of artisanale activiteiten, dit in tegenstelling tot lease, dat betrekking heeft op financieringshuurovereenkomsten van kapitaalgoederen.
• kredietopeningen, voornamelijk met gebruik van betaal- of legitimatiekaarten (wet van 12 juni 19.1 op het consumentenkrediet)
Deze klasse omvat niet:
- het verstrekken van hypothecaire kredieten door instellingen die ook deposito's in ontvangst nemen - cfr. 64.190
- het verstrekken van hypothecaire kredieten door gespecialiseerde instellingen die geen deposito's in ontvangst nemen - cfr. 64.922
- operationele lease - cfr. afdeling 77, al naar gelang de aard van de geleaste goederenBehoort tot
64.92  Overige kredietverstrekking


Bevat
64.92101 Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument : verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz.

 Terug
 lijst secties