shadow

Nacebelcode 2008

64.922  Verstrekken van hypothecair krediet

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het verstrekken van hypothecair kredieten door gespecialiseerde instellingen die geen deposito's opnemen
Deze subklasse omvat niet:
- het verstrekken van hypothecaire kredieten door instellingen die ook deposito's in ontvangst nemen - cfr. 64.190Behoort tot
64.92  Overige kredietverstrekking


Bevat
64.92201 Eenheden die uitsluitend de hiernavermelde kredieten verlenen : hypothecair krediet; krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz.

64.92202 Activiteiten van discontokantoren

64.92203 Overige kredietverstrekking, n.e.g.

 Terug
 lijst secties