shadow

Nacebelcode 2008

64.929  Overige kredietverstrekking, n.e.g.

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- het verlenen van krediet voor professionele doeleinden
- het verlenen van doorlopende kredieten, kasfaciliteiten, enz
- de financiering van het internationaal handelsverkeer
- het uitlenen van geld buiten de bancaire sector om
- de activiteiten van pandjeshuizen en dergelijke
- de activiteiten van discontokantoren
Deze subklasse omvat niet:
- het verlenen van subsidies door verenigingen - cfr. klasse 94.99Behoort tot
64.92  Overige kredietverstrekking


 Terug
 lijst secties