shadow

Nacebelcode 2008

66.199  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het verstrekken van advies inzake beleggingen
- het beheer van financiële patrimonia; borgstelling en waarborg voor rekening van derden
- de activiteiten van kredietmakelaars en -agenten
- de creatie en de exploitatie van elektronische systemen van geldcirculatie
- het uitgeven van dienstencheques en kaarten
- de terbeschikkingstelling van kluizen
Alsook:
- consultancy (advies inzake beleggingen)
- aanmaken en verhandelen van cryptovaluta, bitcoins, ethereums en altcoins
- verschaffen van kredieten aan klanten, naast de verkoop van wagens
- beveiliging van bitcointransacties
- beheer van roerend patrimonium
- beheer van eigen beleggingen en vermogens
- bemiddelaar: verkoop van lease-autocontracten
- een maatschap die een eigen familiaal vermogen belegt en beheert
- tussenpersoon voor een Tax Shelter onderneming
- geld transfer naar buitenland
Deze subklasse omvat niet:
- het vermogensbeheer - cfr. 66.300Behoort tot
66.19  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen


Bevat
66.19901 Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (b.v. effectenhandel) en aanverwante activiteiten

66.19902 Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen

66.19903 Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden (KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies

66.19911 Hypotheekmakelaars

66.19912 Wisselkantoren

66.19913 Borgstelling en waarborg

66.19914 Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen

66.19915 Vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken, die geen eigenlijke bankverrichtingen uitvoeren

66.19916 Creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie

66.19917 Uitgeven van maaltijdcheques

66.19918 Terbeschikkingstelling van kluizen, enz.

 Terug
 lijst secties