shadow

Nacebelcode 2008

66.210  Risicoanalisten en schadetaxateurs

Toelichting
Deze subklasse omvat de administratieve dienstverlening met betrekking tot verzekeringen:
- het vaststellen van schadeclaims:
• het vaststellen van de schade
• het analyseren van de risico's
• het evalueren van de risico's en de schade
• het berekenen van de averij en het verlies
- het regelen van de schadeclaims
Deze subklasse omvat niet:
- het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 68.312
- de expertise en taxatie van roerende goederen (antiquiteiten, juwelen, enz.) - cfr. 74.909
- de opsporingsdiensten - cfr. 80.300Behoort tot
66.21  Risicoanalisten en schadetaxateurs


Bevat
66.21001 Schade- en risico-experten

 Terug
 lijst secties