shadow

Nacebelcode 2008

68.100  Handel in eigen onroerend goed

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de handel in eigen onroerend goed:
• flatgebouwen en woningen
• niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen en commerciële centra
• gronden en terreinen
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Deze subklasse omvat eveneens:
- het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutsinfrastructuur, enz.

Alsook:
- de organisatie van bezoeken en verkoop van woningen en appartementen voor eigen rekening
Deze subklasse omvat niet:
- ontwikkeling van bouwprojecten, met het oog op de verkoop - cfr. klasse 41.10
- terreinverkavelingen gecombineerd met bijvoorbeeld, het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutsinfrastructuur, enz. - cfr. 42.990
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 68.311
- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken - cfr. 74.909Behoort tot
68.10  Handel in eigen onroerend goed


Bevat
68.10001 Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond

68.10002 Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)

 Terug
 lijst secties