shadow

Nacebelcode 2008

68.20  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed

Toelichting
Binnen de grenzen van deze klasse betekent "verhuren" de terbeschikkingstelling van een eigen of geleasd onroerend goed gedurende een lange periode.Behoort tot
68.2  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed


Bevat
68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

68.202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen

68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

68.204 Verhuur en exploitatie van terreinen

 Terug
 lijst secties