shadow

Nacebelcode 2008

68.201  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen:
• al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
• onroerend goed in de vorm van timesharing
- de verhuur van appartementen in hotels op lange termijn
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen
Alsook:
- cohousing-projecten: verhuur van deze woningen
- de verhuur van vruchtgebruik (eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen)
- de activiteiten van syndicus als eigenaar van het gebouw
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
Deze subklasse omvat niet:
- de verhuur van accommodaties voor kortstondig verblijf in hotels, pensions, op kampeerterreinen, caravanterreinen, in vakantiecentra en andere niet voor bewoning of uitsluitend voor een kort verblijf bestemde logiesverschaffende bedrijven, enz. - cfr. afdeling 55
- de verhuur van serviceflats met facultatieve zorgverlening - cfr. 87.302Behoort tot
68.20  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed


Bevat
68.20101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen

68.20102 Verhuur van appartementen in hotels

68.20103 Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing

 Terug
 lijst secties