shadow

Nacebelcode 2008

68.204  Verhuur en exploitatie van terreinen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de verhuur en exploitatie van terreinen:
• grond en terreinen, o.a. voor landbouwdoeleinden
• staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een lange periode)
Alsook:
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
Deze subklasse omvat niet:
- de exploitatie van caravanterreinen en andere niet voor bewoning of uitsluitend voor een kort verblijf bestemde logies - cfr. 55.300
- de exploitatie van parkeerterreinen en -garages en winterstallingen voor caravans - cfr. 52.210Behoort tot
68.20  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed


Bevat
68.20401 Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden

68.20402 Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee

 Terug
 lijst secties