shadow

Nacebelcode 2008

68.312  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Deze subklasse omvat niet:
- de schade- en risicoexperten met betrekking tot het verzekeringswezen - cfr. 66.210
- de handel in eigen onroerend goed - cfr. 68.100
- de activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen - cfr. 71.122Behoort tot
68.31  Bemiddeling in onroerend goed


Bevat
68.31201 Schatten en evalueren van onroerend goed

 Terug
 lijst secties