shadow

Nacebelcode 2008

68.322  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen
Deze subklasse omvat eveneens:
- de activiteiten van syndici van niet-residentieel onroerend goed
- het innen van de huur

Alsook:
- voorlopig bestuur, beheer van eigendommen en vertegenwoordiging van de persoon (niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis)
- beheer van onroerend patrimonium voor een vast bedrag of op contractbasis
- conciërge-activiteiten (syndicus)
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van notarissen - cfr. 69.102
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen (gecombineerde dienstverlening zoals het reinigen van het interieur van gebouwen, het onderhoud en het uitvoeren van kleine reparaties, het weghalen van huisvuil, de bewaking en de beveiliging) - cfr. 81.100
- het beheer van inrichtingen zoals militaire basissen, gevangenissen of van andere inrichtingen (met uitzondering van het beheer van computerfaciliteiten) - cfr. 81.100Behoort tot
68.32  Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis


Bevat
68.32201 Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)

68.32202 Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)

 Terug
 lijst secties